Geopatogeny, zlomy, voda pod domem

Necítíte se ve svém domově dobře? Nebo chystáte stavět nový dům a chcete vědět, co pod ním je? Je místo vhodné pro bydlení?

To vše se dá zpracovat kineziologií.

Lze určit i následující geopatogenní jevy, ovlivňující negativně dům.

Co se dá vše zjistit?

Spodní vody:

ty ani tak nevadí jako sifony. Stahují energii člověka hlavně pokud na tomto místě spí. Vadí ty, co jsou do hloubky až 100 m.

Zlomy:

  • rozdílné horniny, napojené na sebe nebo vedle sebe, mají zlomovou mezeru, každá je jiná a prolínají se u každé horniny zcela jiné energie, proudy. Dračí žíly jsou již obrovským silovým polem, lidé dlouhou dobu zde žijících nejsou zdraví.

Geopatogenní zóny:

ty většinou škodí jen tenkráte, pokud bydlíte v horní části v patrovém domě, spíte na zóně a pod vámi je byt, kde spí ve stejném místě přímo pod váma těžce nemocný nebo negativní člověk. Zóny jdou z nitra země siločarou až do strarosféry a proudy zachytávají vše, co jim stojí v cestě, jednoduše prochází lidmi co v nich žijí.

Radony:

rozkladní působení látek, způsobující rakovinu, zhoubné nádory.

Sutiny:

postavený dům na sesunuté hornině nestojí nikdy dobře, není v něm dobře ani lidem.Neproudí energie tímto místem, nebo jen ve sloupech.

Negativní působení z minulosti:

místo dřívějších nesvárů či válek s nevyřešenou minulostí, tam se stále prolíná minulý čas, nemá tudíž nikdo v domě čas svůj, bydlící řeší jiné záležitosti než svoje často a neví proč.Nikdo nemá svůj čas.

Dá se zjistit i okolní působení silových polí a radonů:

jsou často do 1 km od zářičů - vysílačů, radarů atd. V takovém místě jsou lidé často oteklí, nefunguje dobře metabolizmus zažívání a je zhoršená psychika těchto.
Myslím, že to stačí, dá se prostě zjistit vše, co škodí vaši pohodě v bytě či domě.
Pozor u rentgenů a lékařských přístrojů- ti, co pracují či žijí ve vyžších patrech nad tímto zářením velmi brzi onemocní a umírají.

Komerčně lze tyto vypracovat bez osobní účasti.